793 152 542
EKG
EKG w domu Pacjenta wykonywane przy użyciu  aparatu brytyjskiej firmy BTL

Dlaczego warto wybrać nasze EKG?
  
 detekcja kardiostymulatorów
  kontrola kontaktu każdej z elektrod podczas wykonywania zapisu
  filtry umożliwiające eliminację zakłóceń pochodzących z mięśni - szczególnie ważne przy wykonywaniu EKG u osób starszych
 „długi zapis EKG” - w standardzie

Koszt badania - 100 zł 
 
 
 
Telefon: 793152542
Mail: drpiotr.chec@gmail.com
Strony internetowe